fbpx
вул. Виконкомівська, 24, офіс 22
м. Дніпро, 49044, Україна
office@kursi.dp.ua
Атлант / Комерційні спеціальності / Кадрове діловодство

Кадрове діловодство

Старт курсу: 23 травня / 20 червня
Тривалість курсу: 58 ак годин/2 міс
Формат: офлайн
Формат: група
Графік: ПН/ЧТ
Час занять: 18.00-20.15
Вартість курсу: 5800 грн/курс
Веде курс: Корчагін Олег

 

КУРС “КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО, 1 С 8.3″

Додатково модуль “ЕМОЦІЙНИЙ ФОН КОМАНДИ – ІНСТРУМЕНТИ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В УМОВАХ ВІЙНИ”

Тривалість курсу: 58 ак. годин (кожен модуль можна пройти окремо).

МОДУЛЬ 1: КАДРОВЕ ДІЛОВИРОБНИЦТВО – 42 ак години

МОДУЛЬ 2: 1С ЗАРОБІТНА ПЛАТНЯ І УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ (ЗУП) 8.3 – 16 ак годин

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ТРУБУЮТЬ ПОСТОЙНОЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ У ЧАСТИНІ КАДРОВОГО ДІЛОВОДЦТВА.

Реальність сьогодні така, що кожен співробітник, кожна компанія хочуть управляти ризиками, які можуть виникнути у взаємодії. Зміни законодавства та подій у країні вимагають від співробітників знань кадрового діловодства. Цей курс охоплює всі складні, актуальні блоки взаємодії роботодавця та найманого співробітника. Окрема увага приділена блоку юридичного блоку та розробленню нормативної документації.

Курс наповнення прикладами та реальними кейсами. Викладачі діють практики, які мають багаторічний практичний досвід роботи в різних сферах бізнесу.

ДЛЯ КОГО КУРС:

HR-ФАХІВЦІ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ КАР’ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ ДО РІВНЯ HRD;

– HR-ФАХІВЦІ, ЯКІ ХОЧУТЬ ПІДВИЩИТИ СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ;

– СПІВРОБІТНИКИ КОМПАНІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЮ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ;

ПРОГРАМА:

МОДУЛЬ 1. КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

 1. КАДРОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ:
  • Трудове законодавство України;
  • Засновник, керівник, співробітник, колектив;
  • Документація, яка має бути у кадровому підрозділі;
  • Основні функції відділу кадрів.
 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОСПОРЯДНА КАДРОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ. МІНІМАЛЬНА ЮРИДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У РОБІТІ ВІДДІЛУ КАДРІВ:
  • Короткий зміст Статуту. Порядок складання та реєстрація;
  • Поняття колективного договору. Порядок складання, реєстрація, внесення змін та доповнень;
  • Порядок складання Положення про оплату праці, його затвердження, внесення змін та доповнень;
  • Порядок складання Правил внутрішнього трудового розпорядку, його затвердження, внесення змін та доповнень;
  • Складання та узгодження штатного розкладу підприємства. Введення його в дію, внесення змін та доповнень;
  • Положення про структурні підрозділи. Їхні основні функції. Погодження та затвердження;
 • Посадові інструкції, порядок складання, узгодження, затвердження. Кваліфікаційні характеристики.
 1. ПРИЙОМ РОБОТНИКІВ НА РОБОТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН:
  • Трудовий договір у трьох аспектах. Визначення трудового договору. Двостороннє відношення трудового договору;
  • Трудові договори. Їхні види. Документальне оформлення та кадровий супровід співробітника, який працює дистанційно. Умови, за яких співробітник може працювати вдома, – документальне оформлення по лінії відділу кадрів.
  • Порядок прийому працювати;
  • Випробовувальний термін для працівника – основні правила;
  • Права та обов’язки працівників під час випробувального терміну;
  • Співробітник не пройшов випробувального терміну. Дії керівника та співробітника відділу кадрів;
  • особливий вид трудового договору-контракт;
  • Трудові відносини сумісників. Зовнішні та внутрішні сумісники;
  • Поєднання професій. Дії співробітника відділу кадрів щодо оформлення документів;
  • Трудові відносини з іноземними громадянами, особами без громадянства, а також осіб, які мають посвідку на проживання;
  •    Громадянсько-правовий договір. Особливості укладання ГПД. Ризики.
 2. ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЬЮ:
  • Працевлаштування осіб із інвалідністю. Відповідальність за відмову у працевлаштуванні осіб з інвалідністю;
  • Форма звітності. Строки подання звітності;
  • Відповідальність за неподання звіту 10-ПОІ, а також за некоректність даних у звіті. Відповідальність за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. Штрафні санкції;
  • Технічний розрахунок квоти за нормативом робочих місць під час працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємстві;
 3. КАДРОВЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ СПІВРОБІТНИКА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНШОЇ РОБОТИ. ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО ПЕРЕКЛАДУ СПІВРОБІТНИКА НА ІНШЕ ПІДПРИЄМСТВО:
  • Документальне оформлення під час переміщення працівника для виконання іншої роботи. Переклад та переміщення – як розрізнити;
  • Кадровий переведення співробітника на інше підприємство. Обов’язкова кадрова документація. Складання, погодження та реалізація перекладу співробітник
 4. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ:
  • Поняття підстави припинення трудових договорів;
  • Стаття 36 КЗпП України. Пункти статті як основу припинення трудових відносин;
  • Стаття 38 КЗпП України. особливості звільнення;
  • Стаття 39 КЗпП України. Вимоги щодо розірвання строкового трудового договору;
  • Стаття 40 КЗпП України. Підстави під час розірвання трудового договору з ініціативи власника;
  • Стаття 41 КЗпП України. Додаткові підстави під час розірвання трудового договору з ініціативи власника;
  • Стаття 43 та 431 КЗпП України. Робота профспілок щодо звільнення співробітника;
  • Кадрова процедура звільнення працівника за порушення трудової дисципліни;
  • Стаття 148, 149 та 151 КЗпП України. Догана. Прогулянка. Службове розслідування (службова перевірка) у зв’язку із здійсненням прогулу. Нормативна документація під час оформлення прогулу.
 5. ОСНОВИ ДІЛОВОДЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ. ІНСТРУКЦІЯ З КАДРОВОГО ДІЛОВОДЦТВА:
  • Основи діловодства для підприємства. Типова інструкція з діловодства.
  Постанова КМУ від 17.01.2018 р. № 55;
  • Інструкція з кадрового діловодства;
  • Номенклатура справ.
  • Зв’язок кадрових процедур із вимогами щодо складання необхідних документів. Накази, розпорядження, інструкції, положення, протоколи, службові записки, довідки, заяви тощо;
  • Строки зберігання кадрових документів;
  • Особиста справа працівника.
 6. РОБОТА З ТРУДОВИМИ КНИЖКАМИ СПІВРОБІТНИКІВ:
  • Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівниками;
  •    Трудова книжка. Зразки та види трудових книжок. Структура утримання трудових книжок;
  •    Титульна сторінка. порядок заповнення лицьової сторони;
  • Перший запис про трудову діяльність. Запис про військову службу. Запис про освіту;
  • Запис про прийом на роботу. Запис про кадрове переміщення. Запис про звільнення;
  • Запис про роботу сумісника;
  • Запис про заохочення та запис про стягнення;
  • Втрата трудової книжки;
  • Видача дубліката;
  • Видача вкладки;
  • Порядок внесення змін про прийом, звільнення, переміщення тощо.
  • Розрахунок за трудові книжки та їх зберігання;
  • Облік трудових книжок.
 7. ЗВІТКИ У РОБОТІ ВІДДІЛУ КАДРІВ:
  •    Прийом на роботу. Програмне забезпечення подання звітності прийому працювати;
  • Статистичні звіти. Порядок подання та строки;
  •    Служба зайнятості. Звіти та порядок їх надання;
 8. ВІДПОЧИНОК. РЕЖИМ РОБОЧОГО ЧАСУ. НОРМУВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ:
  • Перерва для відпочинку та харчування. Вихідні дні;
  • Робота у вихідні, святкові та неробочі дні. Робота у вечірній та нічний час. Переробка годинника. Їхня компенсація;
  •    Робочий час. Норми робочого дня;
  • Регламентований виробничий календар:
  • Графік роботи на підприємстві. Складання, погодження та затвердження графіків роботи на підприємстві.
  • Змінні графіки роботи: порядок оформлення та обліку. приклади розробки;
  • Підсумований облік робочого часу;
  • Табелі обліку робочого часу. Вимоги законодавства під час складання табелів обліку робочого дня. Умовні позначення;
 9. НАДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ВІДПУСТКІВ:
  • Види відпусток та їх тривалість;
  • Види додаткових щорічних відпусток та порядок їх надання;
  • Документальне оформлення надання відпусток. Графіки відпусток та облік використаних відпусток працівниками;
  • Грошова компенсація невикористаної відпустки;
  • Порядок надання відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • Соціальні відпустки;

МОДУЛЬ 2. 1С ЗАРПЛАТА ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ (ЗУП) 8.3:
1. ЗНАЙОМСТВО З ІНТЕРФЕЙСОМ:

• Запуск та загальні налаштування програми;
• Налаштування користувачів;
• Алгоритм роботи із програмою;

 1. ВВЕДЕННЯ ДАНИХ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ. ШТАТНИЙ РОЗКЛАД:
  • Звіти за штатним розкладом;
  • Робота з довідником;
  • Внесення змін до штатного розпису;
  • Створення нового штатного розкладу;
  • створення нових підрозділів;
 2. РОБОТА ІЗ ДОВІДНИКОМ «ФІЗИЧНІ ОСОБИ»:
  • Відомості про фізичних осіб;
  • Додавання нових фізичних осіб;
  • Угруповання фізичних осіб за певними критеріями;
 3. ПРИЙОМ НА РОБОТУ:
  • Довідник «Співробітники»;
  • Додавання співробітника із довідника Фізичних осіб;
  • Додавання нового співробітника «з нуля»;
  • Особиста картка працівника за формою П-2;
  • Довідник «Трудові договори»;
  • створення наказу про прийом на роботу;
  • Наказ про переведення на іншу роботу;
  • Список працівників;
 4. 5. НАЧИСЛЕННЯ І ВИПЛАТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ:
  Нарахування та утримання;
  • Розрахунок податкових платежів із фонду оплати праці;
  • Виплата заробітної плати;
 5. НАКАЗ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ. ВІДПУСТКА:
  • Формування графіка відпусток;
  • Наказ про надання відпустки;
  • Облік залишків відпусток;

Як відбуваються заняття:            

 • Офлайн в аудиторії центру
 • Онлайн формат навчання проводяться у таких програмах як Skype, Zoom
 • Весь процес навчання супроводжується додатковими матеріалами у групах Вайбер/Телеграм (групи/індивідуально)

Викладачі-практики навчать вас володінню  сучасними інструментами, які допоможуть бути затребуваними фахівцями.

Які варіанти оплати навчання ми пропонуємо:

 1. Сплатити всю суму та отримати знижку 5 % (на рахунок УЦ “АТЛАНТ”).
 2. Оплата від юр.особи – вашого роботодавця (+5% до суми курсу).
 3. Оплата частинами: 30% на початок навчання решту суму помісячно (для курсів від 2-х місяців).

Формат навчання може бути:

 • онлайн в ZOOM (знижка 10%)
 • в аудиторії навчального центру

Після закінчення курсу видається сертифікат та надаються актуальні вакансії.

МИ в соц. мережі:
ФЕЙСБУК
INSTAGRAM  
TELEGRAM

Записатися на курс