fbpx
вул. Виконкомівська, 24, офіс 22
м. Дніпро, 49044, Україна
office@kursi.dp.ua
Атлант / Комерційні спеціальності / Бухгалтерський облік (податки, 1С 8.3)

Бухгалтерський облік (податки, 1С 8.3)

Старт курсу: 17 травня / 6 червня
Тривалість курсу: 80 ак годин /3 міс
Формат: офлайн
Формат: група
Графік: ВТ/ПТ
Час занять: 16.00-19.30
Вартість курсу: 3200 грн /місяць
Веде курс: Семенова Олена
Додатково: формат онлайн -15%

Ранкова група 10.00 -12-15 

Вечірня група 16.00- 19.30

Час занять уточнюємо  з групою

Програма навчання курсу “Бухгалтерський облік + оподаткування + 1С Бухгалтерія 8.3” побудована на практичних заняттях. Учні з першого заняття починають здійснювати всі бухгалтерські дії на практиці, починаючи від простого (заповнення первинної документації) до складного (зведення балансу та складання звітності).

Учні курсу «Бухгалтерський облік + оподаткування + 1С Бухгалтерія 8.3» забезпечуються методичними посібниками та комплектом бухгалтерської документації.

Курс для новачків, тих, хто хоче відновити або систематизувати свої знання, а також для тих, хто хоче освоїти зміни до законодавчої та податкової бази.

Про навчання

Заняття

Звичайний графік курсу двічі на тиждень від 1,5 годин (2 академічні години). Такий ритм дає можливість якісно засвоїти матеріал, робити домашні завдання. Заняття проходять в аудиторії центру, за потреби можливий віддалений формат.

Викладач курсу

Курс і стиль викладання – це про складне простими словами. За багаторічну практику  ми добре  зрозуміли, що і як треба пояснити та показати, що викликає більше питань та складнощів. Саме тому  навчання  у нашому навчальному ценрі є ефективним та якісним.

Мотивація у процесі навчання

Обов’язковий зворотний зв’язок із завданнями та успіхами, окрема увага складним моментам. У процесі курсу акцентуємо увагу на сферах застосування знань та навичок, для подальшого пошуку компанії або проєкту для працевлаштування.

Наставництво та залучення викладача – це запорука збереження мотивації в процесі всього навчання. Ми завжди на зв’язку та відповідаємо на будь-які питання.

Працевлаштування

Додатково ми допомагаємо підготуватись до пошуку роботи: провести моніторинг ринку, скласти резюме та відрепетирувати проходження співбесід.

Документ по закінченню:

 • Сертифікат про успішне навчання

До програми курсу входить:

Теорія сучасного бухгалтерського обліку:

 • Загальна характеристика бухгалтерського обліку.
 • Поняття про господарську діяльність підприємства
 • Види обліку господарську діяльність.
 • Склад господарської діяльності, господарські процеси, господарські операції

Бухгалтерський облік підприємства та основи його побудови:

 • Характеристика бухгалтерського обліку
 • Принципи ведення бухгалтерського обліку
 • Метод та способи ведення бухгалтерського обліку
 • Елементи методу бухгалтерського обліку

Документування (оформлення товарної накладної):

 • Реєстри БУ
 • Оцінка бухгалтерських операцій
 • Облікові регістри
 • Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та будова
 • Класифікація та план рахунків бухгалтерського обліку.
 • Облікова політика підприємства
 • Інвентаризація
 • Калькуляція
 • Баланс

Облік касових операцій у національній валюті:

 • Поняття про готівку
 • Форми ведення касових операцій
 • Розрахунок ліміту каси
 • Надходження та видача готівкових коштів
 • Інвентаризація каси
 • Документування касових операцій (ВКО РКО, звіт касира).

Безготівкові розрахунки та операції:

 • Види банківських рахунків
 • Порядок відкриття та закриття поточного рахунку та інших рахунків.
 • Робота з банківським рахунком.
 • Виписка з банку
 • Документальне оформлення безготівкових операцій
 • Платіжне доручення
 • Грошовий чек та особливості його оформлення.
 • Відображення в обліку безготівкових операцій (проводки).

Запаси:

 • Умови визнання запасів активами
 • Початкова вартість запасів
 • Методи оцінки вибуття запасів
 • Особливості обліку транспортно-заготівельних витрат та торгової націнки
 • Документальне оформлення запасів
 • Товарно-транспортна накладна
 • Прибутковий ордер
 • Акт про приймання матеріалів
 • Накладна на внутрішнє переміщення
 • Накладна вимога
 • Лімотно-забірна карта
 • Доручення
 • Відображення в обліку запасів

Необоротні активи:

 • Нематеріальні необоротні активи
 • Основні засоби
 • Законодавчі та нормативні акти
 • Визнання об’єкта основними засобами
 • Класифікація ОС
 • Особливості рахунків
 • Види вартості ОС
 • Визначення первісної вартості ОС
 • Введення в експлуатацію ОС
 • Нарахування амортизації
 • Документальне оформлення
 • Відображення в обліку об’єктів ОС
 • Схема взаємозв’язку рахунків
 • Амортизація основних засобів
 • Методи нарахування та розрахунки амортизації основних засобів
 • Витрати на амортизацію

Витрати:

 • Умови визнання витрат
 • Класифікація витрат
 • Облік шлюбу та витрат
 • Відображення в обліку витрат
 • Калькуляція виробництва

Доходи:

 • Умови визнання доходів
 • Класифікація
 • Особливості обліку
 • Відображення в обліку доходів

Інвентаризація:

 • Обов’язкове проведення інвентаризації
 • Кількість та дати проведення інвентаризації, перелік активів та зобов’язання підлягають інвентаризації.
 • Документування інвентаризації
 • Дебіторська заборгованість
 • Довгострокова
 • Поточна
 • Сумнівна
 • Безнадійна
 • Резерв сумнівних боргів
 • Відображення в обліку дебіторської заборгованості

Кредити:

 • Види банківських кредитів
 • Документальне оформлення кредиту
 • Нарахування та оплата відсотків за кредитами
 • Відображення обліку отриманих кредитів (проводки).

Розрахунки з підзвітними особами:

 • Відрядження
 • Витрати на відрядження
 • Терміни подання авансового звіту
 • Відображення в обліку розрахунків із підзвітними особами (складання бухгалтерських проводок)

Облік нематеріальних активів:

 • Загальновиробничі витрати.
 • Відходи.
 • Облік незавершеного виробництва.
 • Облік шлюбу.
 • Давальницька сировина.
 • Товарообмінні (бартерні) операції.
 • Витрати майбутніх періодів.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками:

 • Придбання ТМЦ за умов передоплати
 • Придбання ТМЦ із подальшою оплатою
 • Форми договорів
 • Оформлення рахунку фактури
 • Поняття про ПДВ та його відображення у бухгалтерському обліку.

Розрахунки з виплат працівника:

 • Поняття про мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум
 • Облік особового складу.

Документальне оформлення.

 • Нарахування заробітної плати, кільком співробітникам з урахуванням особливостей.
 • Оформлення розрахункової відомості
 • Розрахунок середньої зарплати для інших виплат.
 • Утримання із заробітної плати.
 • Єдиний соціальний внесок
 • Депонована заробітна плата.
 • Табель обліку робочого часу
 • Нарахування лікарняних
 • Нарахування відпускних
 • Нарахування виплат фактично відпрацьованого часу
 • Нарахування ПДФО
 • Поняття про податкову соціальну пільгу (ПСП) її розрахунок та механізм застосування.
 • Виплата заробітної плати
 • Оформлення платіжної відомості
 • Витрати на оплату праці
 • Витрати на охорону праці

Фінансова звітність, формування фінансових результатів підприємства:

 • Принципи визначення
 • Використання прибутку
 • Зразки заповнення журналів.
 • Заповнення форм звітності.

Формування та облік власного капіталу:

 • Статутний капітал
 • Неоплачений капітал
 • Пайовий капітал
 • Нерозподілений прибуток
 • Відображення в обліку власного капіталу

Баланс:

 • Актив
 • Пасив
 • Статті балансу
 • Оцінка статті
 • Оформлення балансового звіту

Оподаткування:

 • Загальні поняття про податкову систему в Україні відповідно до ПКУ
 • Державні податки
 • Місцеві податки
 • Системи оподаткування
 • Податкові пільги
 • Податкові перевірки
 • Податкова декларація
 • Податок на прибуток
 • Податки на доходи фізичних осіб
 • Платники ПДФО
 • База оподаткування

Ставки та строки оплати;

 • Строки надання розрахунку за 1ДФ
 • Податок на додану вартість (ПДВ)
 • Акцизний податок
 • Особливості оподаткування підприємства різних форм власності
 • Звітність до податкової інспекції, пенсійного фонду, фонду соціального страхування

Які варіанти оплати навчання ми пропонуємо:

 1. Сплатити всю суму та отримати знижку 5 % (на рахунок НЦ “АТЛАНТ”).
 2. Оплата від юридичної  особи – вашого роботодавця (+5% до суми курсу).
 3. Оплата частинами: 30% на початок навчання решту суму помісячно (для курсів від 2-х місяців).

Документ по закінченню:

 • Сертифікат про успішне навчання
Записатися на курс